Vi stödjer

Hela 663 miljoner människor i världen lever utan rent vatten. Charity: water arbetar för att ge dessa tillgång  och har 2018 hjälpt 8.5 miljoner och anlagt mer än 25000 brunnar.

https://www.charitywater.org/

Trees for the Future planterar träd i länderna söder om Sahara. Målet är att minska hunger och fattigdom men också att minska avskogning och motverka koldioxidutsläpp. Ett träd absorberar ca 20 kg koldioxid per år. Sedan 1989 har man planterat mer än 150M träd.

https://trees.org/

 

IT4Kids finns för att främja barns rätt till en meningsfull fritid. Alla barn och ungdomar ska kunna få möjlighet att vara med i sporter och andra aktiviteter. I Sverige stödjer man bland annat Loka Heroes basketföreningar som finns utspridda över hela Sverige.

https://it4kids.com/sv/